Valtuustokysely rakenteellisesta rasismista

Kyselytunti 8/20

Viimeksi vuonna 2016 kysyimme, kuinka Tampere tekee antirasistista työtä. Aihe on valitettavasti jälleen aivan erityisen ajankohtainen. Yhdysvaltain alkukesän tapahtumat osoittivat jälleen, kuinka rakenteellinen rasismi tappaa ja uhkaa yhteiskuntarauhaa. Euroopan unionin 2019 julkaistun Being Black in the EU Read more

Valtuustoaloite kulttuurilähetteen käytön laajennusta Tampereen sosiaali-ja terveyspalveluissa

Valtuustoaloite 27.1.2020

Tampereen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kulttuurilähetteen käyttöönoton laajentamista koskien kaikkia. Tampereella kulttuurilähetteitä voidaan määrätä neuvoloissa pienlapsiperheille, joiden katsotaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä ja kulttuuriharrastuksesta. 

Kulttuurilähete edistää terveyttä. Sosiaali-ja terveyspalveluiden tulisi rohkeasti käyttää kulttuuria osana hoitoa samaan tapaan kuin Read more

Valtuustoaloite kaupunkisoutuveneiden hankinnasta Tampereelle 

Valtuustoaloite kaupunkisoutuveneiden hankinnasta Tampereelle 

Tampere on kahden kauniin järven välissä. Järvet tarjoavat paitsi kauneutta, myös mahdollisuuksia virkistäytymiseen ja liikuntaan. Soutuveneily on mitä parhainta kuntoilua ja virkistäytymistä. 

Kaikkea ei tarvitse tai kannata omistaa itse, kuten venettä, lainaaminen ja Read more

Valtuustoaloite  Tampereelle yhdenvertaisuustoimikunta ja yhdenvertaisuuspalkinto

Valtuustoaloite 18.6.2018

Tampereelle yhdenvertaisuustoimikunta ja yhdenvertaisuuspalkinto

Helsingissä toimii kaupunginhallituksen nimeämään tasa-arvotoimikunta, mihin kuuluu seitsemän luottamushenkilöä. Tasa-arvotoimikunnan työtä valmistelee esittelijä. Toimikunta kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Toimikunta jakaa palkinnon tulevaisuudessa vuosittain Minna Canthin päivän yhteydessä tasa-arvotyössä ansioituneelle taholle, joka on Read more

Anonyymi rekrytointi käyttöön myös Tampereella

Valtuustoaloite 17.12.2018

Anonyymi rekrytointi käyttöön myös Tampereella

Esitämme, että Tampereen kaupunki ottaa käyttöön anonyymin rekrytoinnin ja seuraa Helsingin jalanjälkiä yhdenvertaisuuden edistäjänä työmarkkinoilla. Helsingissä on jo tehty kokeilu anonyymistä rekrytoinnista ja tulokset ovat olleet hyviä.

Anonyymissä rekrytoinnissa tarkoitus on poistaa Read more

Valtuustoaloite yleisten grillauspaikkojen saamikseksi puistoihin 

20.8.2018 

Valtuustoaloite yleisten grillauspaikkojen saamikseksi puistoihin 

Tampereella on verrattain vähän yleisiä grillauspaikkoja. Tampereella on vilkas puistoelämä ja yleiset grillit ja niiden läheisyydessä olevat pöydät ja tuolit lisäävät julkisen tilan käyttöä ja lisäävät kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä.

Mm. Oulussa on Read more

Valtuustokysely sukupuolivähemmistöjen mahdollisuuksista käyttää liikuntapaikkoja

Valtuustokysely sukupuolivähemmistöjen mahdollisuuksista käyttää liikuntapaikkoja 11.6.2018

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.  Lisäksi tasa-arvolaki velvoittaa viranomaisia, koulutuksen järjestäjiä ja työnantajia ennaltaehkäisemään syrjintää sukupuoli-identiteetin ja sukupuolen ilmaisun perusteella.

Ihmiset ovat sukupuoli-identiteetiltään ja sukupuolen ilmaisultaan moninaisia, eivätkä kaikki Read more

Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa

18.12.2017 

Valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn käynnistämiseksi liikuntatoimessa.

Tutkimukset osoittavat, että urheilussa ja liikunnassa esiintyy epätasa-arvoista kohtelua, mm. salivuorojen jakautumisessa. Helsingissä on käynnistetty sukupuolivaikutusten arviointimenettelyn liikuntatoimessa sen selvittämiseksi,jakautuvatko liikuntatilat yhdenvertaisesti sukupuolten kesken. Tavoitteena on saadun tiedon pohjalta muokata toimintaa ja Read more

Valtuustoaloite maksuttomasta ehkäisystä alle 25-vuotiaille

Vuosi sitten teimme aloitteen maksuttomasta ehkäisystä alle 20-vuotiaille. Viranhaltijoiden kanssa aiheesta käytyjen keskustelujen pohjalta tarkennamme ja korjaamme aloitetta vastaamaan paremmin tarpeeseen.

Seksuaali- ja lisääntymisterveys on olennainen osa ihmisen terveyttä ja hyvinvointia ja siten merkittävä osa kansanterveyttä. Vaikka aborttien määrä Read more

Valtuustoaloite neulojen ja ruiskujen keräilyastioiden saamiseksi

 17.8.2015

Valtuustoaloite neulojen ja ruiskujen keräilyastioiden saamiseksi

Käytetyt injektioneulat ja ruiskut tulee aina hävittää asianmukaisesti. Tampereella on mahdollisuus vaihtaa ja palauttaa käytetyt huumeneulat ja ruiskut terveys- ja sosiaalineuvontapiste Nervissä. Lisäksi apteekit ottavat vastaan käytetyt neulat ja ruiskut. Lisäksi Read more