Valtuustokysely rakenteellisesta rasismista

Kyselytunti 8/20

Viimeksi vuonna 2016 kysyimme, kuinka Tampere tekee antirasistista työtä. Aihe on valitettavasti jälleen aivan erityisen ajankohtainen. Yhdysvaltain alkukesän tapahtumat osoittivat jälleen, kuinka rakenteellinen rasismi tappaa ja uhkaa yhteiskuntarauhaa. Euroopan unionin 2019 julkaistun Being Black in the EU -selvityksen mukaan Suomessa koetaan eniten rasismia koko Euroopan Unionin alueella. Rakenteellisen rasismin vastustaminen onkin myös suomalainen, myös tamperelainen, velvollisuus.

Rakenteellista rasismia ei kitketä ilman antirasistista toimintaa – aktiivisia, jatkuvia pyrkimyksiä tunnistaa, purkaa ja ehkäistä rasismia ja rasistisen toiminnan mahdollisuuksia. Tampereen kaupungin tulisi pelkän rasismista irtisanoutumisen sijaan selväsanaisesti sitoutua antirasistisiin tavoitteisiin ja toimiin; sen tulisi pyrkiä mahdollisimman tehokkaasti ehkäisemään rasistisen toiminnan mahdollisuuksia kaupungin toiminnoissa muun muassa kouluttamalla johtoaan ja työntekijöitään sekä kehittämällä ilmiantomahdollisuuksia ja puuttumisen mekanismeja.

Kysymmekin nyt:

  • Millaisiin toimenpiteisiin on ryhdytty vuoden 2016 kyselyn jälkeen ja kuinka toimien tuloksellisuutta on seurattu?

  • Millaisin toimenpitein Tampereen kaupunki paljastaa ja purkaa rakenteellista rasismia omissa toiminnoissaan?

  • Millaisia tosiasiallisia mahdollisuuksia kaupunkilaisilla ja kaupungin työntekijöillä on raportoida kokemastaan rasismista ja saada asianmukaista tukea?

  • Kuinka Tampereen kaupunki aikoo varmistaa, että antirasistinen työote on sen johdolle ja työntekijöille tuttu ja että he sitoutuvat siihen?

Tampereella 10.8.2020

Minna Minkkinen ja Kukka Kunnari, vasemmistoliitto

Valtuustokysely 4.4.2016

Tutkijoiden, Helsingin Poliisin ja kansalaisjärjestötoimijoiden mukaan avoin rasismi on lisääntynyt Suomessa viimeisen kolmen vuoden aikana. Tämä rasismi ei näy virallisissa tilastoissa, silla maahanmuuttajatautaisten ihmisten kynnys ilmoittaa rikoksesta on korkea.  Ihmiset kuvaavat rasismin lisääntyneen niin kaduilla kuin muun muassa sosiaalisessa mediassa.

Rakenteellisen rasismin vähentymisestä Tampereen kaupungissa ei ole ollut näyttöä. Rakenteellinen rasismi, institutionaalinen rasismi on muun muassa erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi. Tämä tarkoittaa esimerkiksi asunnon saannin vaikeutta, jos hakemuksessa on ulkoeurooppalainen nimi, työsyrjintä, ravintolaan pääsyn evääminen.

Kysymmekin,

millaisia toimenpiteitä Tampereen kaupunki tällä hetkellä tekee ja mitä se aikoo tehdä rasismin poistamiseksi?

Lisäksi kysymme,

millainen strategia kaupungilla on kaupungin omassa organisaatiossa rakenteellisen rasismin purkamisesta?

Minna Minkkinen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *