Julmat käännytyshoidot lopetettava välittömästi

Julkaistu Kansan Uutisissa 22.8.2020

Vuoden 2020 Suomessa toteutetaan edelleen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvia käännytyshoitoja – niin kutsuttuja eheytyshoitoja –, joilla heidät pyritään “korjaamaan” heteroiksi ja cissukupuolisiksi. Huolimatta siitä, ettei homoseksuaalisuutta ja transsukupuolisuutta enää luokitella häiriöiksi, niitä saatetaan yhä kohdella sellaisina. Käännytyshoidot ovat epäeettisiä ja epäinhimillisiä, ja ne voivat aiheuttaa pitkäaikaisia negatiivisia vaikutuksia. Hoitoja toteutetaan muun muassa uskonnollisissa yhteisöissä, maallikoiden ja jopa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten toimesta.

Tällä hetkellä käännytyshoitoja ei Suomessa rajoiteta lailla. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolakeihin perustuva syrjimättömyyden periaate tai eri ammattikuntien eettiset ohjeet eivät itsessään takaa potilaiden identiteettien kunnioitusta sosiaali- ja terveyspalveluissa. Ammattilaisen tarvitsee vain kertoa potilaalle, ettei hoito ole yleisen hoitokäytännön mukaista. Kaikki pohdinnat omasta seksuaali- ja sukupuoli-identiteetistä on kuitenkin pystyttävä käymään turvallisessa ja kunnioittavassa vuorovaikutuksessa: nähdyksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus on parantavan vuorovaikutuksen kulmakivi. Asiakkaan kokema ristiriita ei tarkoita, että osaa hänen identiteetistään saisi lähteä tukahduttamaan: sekä uskonnollista että seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiä tulee kunnioittaa, ei ohjata muuttamaan toista toisen vuoksi.

Käännytyshoidot rikkovat ihmisoikeuksia, ja hallituksen on ryhdyttävä välittömästi toimiin niiden kitkemiseksi. Muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO, YK, Euroopan parlamentti sekä Maailman psykiatriyhdistys ovat todenneet hoitojen olevan epäeettisiä ja vaarallisia. Suomella ei ole siis mitään perusteluja olla kieltämättä niitä. Euroopassa Malta ja osittain Espanja ovat jo kieltäneet käännytyshoidot ja Saksassa laki on valmisteilla.

Käännytyshoitojen kieltäminen nivoutuu uskomushoitojen rajoittamiseen eli ns. puoskarilakiin. Sosiaali- ja terveysministeriö on selvittänyt uskomushoitojen rajoittamista, ja hallitusohjelmaan on jälleen kirjattu uskomushoitojen rajoittamisen selvittäminen. Nyt on vihdoin ryhdyttävä selvityksistä ja suunnitelmista toteuttamiseen. Julmat, ihmisiä rikkovat käännytyshoidot on saatava kuriin.

Minna Minkkinen
Kukka Kunnari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *