Valtuustoaloite kulttuurilähetteen käytön laajennusta Tampereen sosiaali-ja terveyspalveluissa

Valtuustoaloite 27.1.2020

Tampereen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kulttuurilähetteen käyttöönoton laajentamista koskien kaikkia. Tampereella kulttuurilähetteitä voidaan määrätä neuvoloissa pienlapsiperheille, joiden katsotaan hyötyvän yhteisestä tekemisestä ja kulttuuriharrastuksesta. 

Kulttuurilähete edistää terveyttä. Sosiaali-ja terveyspalveluiden tulisi rohkeasti käyttää kulttuuria osana hoitoa samaan tapaan kuin liikuntalähetteitä. 

Esityksen taustalla on maailman terveysjärjestön WHO:n viime vuoden lopulla julkaisema raportti. Sen mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia. Sen lisäksi se hoitaa ja auttaa selviytymään useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. Raportin mukaan taide voi tarjota ratkaisuja erityisesti sen kaltaisiin terveysongelmiin, joihin lääketiede ei yksin tepsi.

WHO:n raportin mukaan taiteella voi olla positiivista merkitystä useiden sairauksien ehkäisemisessä sekä niin fyysisen kuin psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Raportin mukaan taide voi vaikuttaa monin tavoin esimerkiksi terveyden sosiaalisiin määrittäjiin ja taustatekijöihin. Taidetoiminta voi muun muassa vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista, lisätä sosiaalista tukea ja sosiaalista pääomaa. Sosiaalisten tekijöiden puolestaan tiedetään vaikuttavan merkittävästi terveyteen. Esimerkiksi yksinäisyyden on todettu olevan merkittävä terveysriski: sillä on yhteys muun muassa mielen sairauksien kehittymiseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan. 

WHO:n esimerkkejä taiteen mahdollisista terveyshyödyistä

  • taidetoiminta voi vähentää yksinäisyyttä, edistää sosiaalista sitoutumista ja lisätä sosiaalista pääomaa 
  •  taide voi edistää konfliktien ratkaisemista tukemalla empatiaa, luottamusta ja yhteistyötä
  • taiteet ovat myös tehokkaita terveysviestinnässä, esimerkiksi auttaa tavoittamaan marginalisoituneita tai vaikeasti tavoitettavia kohderyhmiä
  • taidetta on hyödynnetty paljon myös terveyden tilaan, esimerkiksi mielenterveysongelmiin liittyvien stigmojen käsittelyssä ja vähentämisessä.

Tampereen kaupungin juuri hyväksytyssä kulttuuristategiassa toimenpiteenä on, että  Hyödynnetään kulttuurin hyvinvointivaikutuksia sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kulttuurilähete on nimenomaan sitä ja on linjassa kaupungin kulttuuristrategian kanssa. 

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää kulttuurilähetteen käytön laajennusta Tampereen sosiaali-ja terveyspalveluissa. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *