Valtuustoaloite  Tampereelle yhdenvertaisuustoimikunta ja yhdenvertaisuuspalkinto

Valtuustoaloite 18.6.2018

Tampereelle yhdenvertaisuustoimikunta ja yhdenvertaisuuspalkinto

Helsingissä toimii kaupunginhallituksen nimeämään tasa-arvotoimikunta, mihin kuuluu seitsemän luottamushenkilöä. Tasa-arvotoimikunnan työtä valmistelee esittelijä. Toimikunta kokoontuu noin kahden kuukauden välein. Toimikunta jakaa palkinnon tulevaisuudessa vuosittain Minna Canthin päivän yhteydessä tasa-arvotyössä ansioituneelle taholle, joka on vaikuttanut positiivisesti kaupunkilaisten arkeen. Helsingin Tasa-arvotoimikunta edistää naisten ja miesten tasa-arvoista osallisuutta Helsingissä. Tavoitteena on valtavirtaistaa sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolivaikutusten arviointi läpileikkaavaksi periaatteeksi kaikessa kaupungin toiminnassa. Toimikunta edistää tasa-arvoa estävien olosuhteiden muuttamista sekä kaikkien sukupuolten tasa-arvon toteutumisesta Helsingissä.

Yhdenvertaisuus on laajempi käsite kuin tasa-arvo. Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät, kuten syntyperä tai ihonväri, eivät saisi vaikuttaa ihmisten mahdollisuuksiin päästä koulutukseen, saada työtä ja erilaisia palveluja – perusoikeudet kuuluvat kaikille.

Yhdenvertaisuuslaki vaatii yhdenvertaisuuden edistämistä, ei riitä, että irtisanoudutaan syrjinnästä vaan on myös tehtävä toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Esitämme, että Tampereen kaupunki perustaa parlamentaarisen yhdenvertaisuustoimikunnan ja ryhtyy jakamaan tasa-arvo ja yhdenvertaisuuspalkintoa.

Kustannusvaikutukset: kokouspalkkiot, kokoustarjottavat, työntekijöiden työaika ja palkinnon kustannukset.

Hyödyt: Oikeusministeriön mukaan yhdenvertaisuuden edistämisen hyödyt ovat mm:

Yhdenvertaisuuden suunnitelmallinen edistäminen tukee kaikkien työntekijöiden, kuntalaisten ja palveluiden käyttäjien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa toimintaan. Se ennaltaehkäisee syrjintää, parantaa organisaatioiden sisäistä vuorovaikutusta, lisää turvallisuutta ja auttaa organisaatiota hyödyntämään monimuotoisuuden mukanaan tuomia etuja. Yhdenvertaisuuden edistäminen parantaa sosiaalisen ilmapiirin lisäksi myös työn tehokkuutta ja tuottavuutta sekä laajemmin yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta. Jokainen yhdenvertaisuutta edistävä työpaikka on askel kohti syrjimätöntä Suomea.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *