Siirtyminen ohjelmistoavusteiseen työvuorosuunnitteluun on keskeytettävä

Julkaistu Aamulehdessä 12.12.2022

Ohjelmistoavusteiseen työvuorosuunnitteluun siirtyminen on uhka henkilöstön hyvinvoinnille

Sosiaali- ja terveysalalla monissa yksiköissä työvuorot suunnitellaan siten, että työntekijöiden elämänvaiheet ja tarpeet voidaan huomioida työvuorojen suunnittelussa. Vuorotyöntekijän näkökulmasta tämä on ehdottoman tärkeää ja merkittävä pitovoimatekijä alalla. Tarvitsemme jokaista sote-alan tekijää, joten työssä pitävien ja työhyvinvointia tukevien toimintatapojen tulisi olla tärkeysjärjestyksessä korkealla, kun päätetään hyvinvointialueen asioista.

Pirkanmaalla on joissakin kunnissa otettu pilottikäyttöön ohjelmistoavusteinen, keskitetty työvuorosuunnittelu, joka tarkoittaa, että työvuorosuunnittelua ei tehdä yksiköissä eikä yhteisöllisesti, vaan ohjelmiston avulla irrallaan työyksiköistä. Tässä mallissa on mahdotonta ottaa huomioon henkilöstön yksilöllisiä elämäntilanteita ja tarpeita. Tähän työvuorosuunnitteluun on suunnitelmien mukaan tarkoitus siirtyä Pirkanmaan hyvinvointialueella vaiheittain vuoteen 2025 mennessä.

Ohjelmistoavusteisessa mallissa ohjelmisto tekee työvuorosuunnitelmat ja työntekijät saavat toivoa ainoastaan neljä työvuoroa kolmen viikon työjaksolle. Nämä vuorotoiveet tulee tehdä useita viikkoja ennen työvuorolistan voimaan tuloa. Monelle työntekijälle tämä tarkoittaa huomattavaa heikennystä mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan työhönsä.

Tulevan hyvinvointialueen henkilöstö on osoittanutkin huolensa ja vastahakoisuutensa uuteen malliin siirtymisestä. Mallia vastustava adressi keräsi syksyllä peräti yli 6 500 allekirjoitusta, minkä pitäisi osoittaa hyvin selkeästi, etteivät työntekijät tosiaankaan ole ottamassa suunniteltua uudistusta riemumielin vastaan.

On kestämätön ajatus, että jokaiselta työntekijältä odotettaisiin täydellistä joustavuutta elämäntilanteeseen katsomatta. Onko tosiaan kohtuullista vaatia, että esimerkiksi pienten lasten vanhemmat joutuisivat jatkossa sovittamaan elämänsä ja lastensa elämän kolmivuorotyön vaihtuvien työvuorojen mukaan, kun ennen vuorot on voitu suunnitella perheen tarpeet huomioiden?

Jos haluamme pitää kiinni niistä sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä, jotka meillä edelleen on Pirkanmaan hyvinvointialueella, ei toimivia käytänteitä voida korvata heikennyksillä. Työntekijöiden oikeuksien puolustaminen on ollut tärkeä aluevaaliteema vasemmistoliitolla. Pirkanmaan vasemmiston aluevaltuustoryhmä onkin esittänyt ryhmäaloitteen muodossa, että siirtyminen ohjelmistoavusteiseen työvuorosuunnitteluun keskeytettäisiin välittömästi. Aloitteen on allekirjoittanut aluevaltuuston enemmistö eli 45 valtuutettua. On toivottavaa, että valtuuston enemmistön kanta näkyy hyvinvointialueen toiminnassa.

Näin suurta uudistusta ei pidä missään nimessä runnoa väkisin läpi, vaan nyt on aika kuunnella niitä, joiden työhön uudistus vaikuttaisi suoraan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen vasemmiston aluevaltuustoryhmän valtuutetut ja varavaltuutetut

Leena Saarela

Anne Nyman

Jouni Sirén

Minna Malkamäki

Minna Minkkinen