Sote-alan työehtojen ja työolojen laaja remontti

Julkaistu Aamulehdessä 22.10.2021

Sosiaali-ja terveysalan työntekijöiden ammattiliitot ovat vuosien ajan varoitelleet kuntia ja sairaanhoitopiirejä työntekijöiden saatavuudesta. Tampereella on tiedossa, että uusia suunniteltuja palveluita ei olla pystytty avaamaan, kun työntekijöitä ei ole saatu rekrytoitua. On myös tiedossa, että sairaanhoidossa hoitoja siirretään, koska hoitajia ei ole. Tilanne ei ole siis huono, vaan vaarallinen. Vaakalaudalla on meidän kaikkien terveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden laatu ja saatavuus.

 

Sekä toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin, että lyhytaikaisiin sijaisuuksiin on haasteita saada ammattilaisia, joten me olemassa olevat työntekijät joustamme; teemme tuplavuoroja ja töitä vapaapäivinä. Me joustamme, koska työkaveria ei haluta jättää kuseen. Tilanne on myös käsittämätön, että toisiin työpaikkoihin ei saada edes vakituisia rekrytoitua ja samalla toisaalla ketjutetaan vuosikausia määräaikaisia työsuhteita.

 

Sote-alan tilannetta huonontaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten eläköityminen. Kuntien eläkevakuutusyhtiön arvion mukaan kymmenen vuoden aikana arvioidaan eläkkeelle siirtyvän noin 19 000 lähihoitajaa sekä 13 000 sairaanhoitajaa. Kokeneiden ammattilaisten lähtö vie mukanaan valtavasti ammattitaitoa. Tätä työvoimapulaa ei ratkaista vain lisäämällä koulutuspaikkoja tai alentamalla kelpoisuusvaatimuksia, vaan alalle tarvitaan työehtojen ja työolojen laaja remontti, jota jo olemassa olevat ammattilaiset pysyisivät työssä ja että ala houkuttelisi uusia työkavereita.

 

Sosiaali-ja terveyspalvelut ovat yhtä laadukkaita kuin niiden tekijät ovat. Ilman meitä ammattilaisia meillä ei ole laadukkaita palveluita. Tamperetta vaivasi vuosia lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden pula, joka osittain korjaantui palkkoja nostamalla. Miksi tätä samaa ei voida soveltaa myös muihin sote-alan ammattilaisten saatavuusongelmiin? Kyllä meitä raha motivoi. Meitä myös motivoi, että saamme tehdä laadukasta työtä. Haluamme tässä erityisesti korostaa hyvän johtajuuden merkitystä. Tätä on mahdollisuus suunnitella omaa työtä ja työvuoroja, hyvä työyhteisö, uralla kehittymisessä tukeminen ja siitä palkitseminen. Hyvä johtajuus on myös ymmärrystä ja näkemyksellisyyttä työstä. Johtajan arvostuksesta alaisiaan kohtaan ei viesti tsemppitarrat ja diplomit vaan aito tunne, että hyvistä työntekijöistä halutaan pitää kiinni.

Haluamme tehdä työmme mahdollisimman hyvin ja antaa potilaalle/asiakkaalle parasta hoitoa ja palvelua. Emme pysty sitä tekemään jos meillä ei ole työkavereita.

 

Mari Minkkinen, sairaanhoitaja, erikoissairaanhoito

Minna Minkkinen, sosionomi, lastensuojelun vaativa osastohoito