Valtuustokysely erityishuolto-ohjelmasta (EHO)Tampereella

21.1.2019 lähetetty valtuustokysely. Käsittelyssä tammikuun tai helmikuun valtuustossa.

Valtuustokysely erityishuolto-ohjelmasta (EHO)Tampereella

Erityishuollon tarpeessa olevalle henkilölle on aina laadittava erityishuolto-ohjelma.

Tukiliitto neuvoo internetsivuillaan: Kehitysvammalaissa säädetään erityishuollon antamisesta henkilölle, jonka kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt synnynnäisen tai kehitysiässä saadun sairauden tai vamman vuoksi ja joka ei muun lain nojalla voi saada tarvitsemiaan palveluja.

EHO:n laatiminen ei edellytä kehitysvammadiagnoosia, vaan ratkaisevaa on erityishuollon tarve.

Kehitysvammalain soveltamisen piiriin kuuluvilla henkilöillä on katsottu olevan vahva määrärahoista riippumaton ns. subjektiivinen oikeus tarpeidensa mukaiseen erityishuoltoon, mutta ei tiettyihin erityishuollon palveluihin: erityishuoltoa järjestävällä kunnalla tai kuntayhtymällä on harkintavaltaa määritellä se, millä yksittäisillä palveluilla se asiakkaan erityishuollon tarpeisiin vastaa. Palveluiden on kuitenkin oltava asiakkaalle sopivia ja hänen etunsa mukaisia.

Olen saanut lukuisia yhteydenottoja tamperelaisilta koskien kaupungin menettelyä EHO päätöksissä. Yhteydenotot koskevat pääasiassa kaupungin vaatimusta kehitysvammadiagnoosista EHO:n saamiseksi.

Yhteydenottojen lisäksi eräs lakitoimisto on tehnyt kantelun oikeusasiamiehelle Tampereesta, sillä täällä toistuvasti hylätään hakemukset autismi-ja asperger henkilöiden kohdalla. Kuitenkin erityishuoltolakia tulee soveltaa myös esimerkiksi autismi- ja asperger-henkilöiden osalta.

Tuntuu siltä, että järjestelmällisesti perheet jätetään ilman asianmukaista palvelutarpeen kartoitusta, hakemukset ovat käsittelyssä yli puoli vuotta eivätkä perheet saa apua palveluntarjoajien etsimiseen. Lisäksi on tullut tietoon, ettei kaikkia päätöksiä ole annettu kirjallisena. Tämä on iso ongelma asiakkaiden oikeusturvan kannalta. Tampereen kaupunki on ryhtynyt tekemään palvelutarpeen arviointeja, mutta se ei ole sama asia kuin EHO.

Moni perhe on saanut tarvittavat palvelut valitettuaan Tampereen kaupungin vammaispalveluiden päätöksestä AVI:n. On täysin kohtuutonta, että tarvittavat palvelut saa vain jos päätöksestä jaksaa ja osaa valittaa AVI:n. Varsinkin kun perheiden tilanteet tukea tarvitsevan lapsen kanssa ovat usein sellaisia, että voimat ja jaksaminen on loppu.

Kysynkin:

Kuinka kauan keskimäärin ensimmäisestä yhteydenotosta perheellä on tarvitsemansa palvelut?

Miksi Tampereen kaupunki edellyttää kehitysvammadiagnoosia erityishuolto-ohjelman saamiseksi?

Miksi autismi-ja asberger-diagnoosilla ei laadita erityishuolto-ohjelmaa

Onko Tampereen kaupunki huomannut, että jouduvat korjaamaan EHO:t päätöksiä AVI:n valitusten vuoksi?

Mitä Tampereen kaupunki aikoo tehdä asian ratkaisemiseksi?

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *