Lastensuojelun voitontavoittelu ei kestä eettistä tarkastelua 

Julkaistu Aamulehdessä 28.3.2023

Lastensuojelun voitontavoittelu ei kestä eettistä tarkastelua 

Viime vuotta lukuun ottamatta, lasten, erityisesti nuorten, määrä sijaishuollossa on kasvanut. Samaan aikaan on kasvanut yksityisten lastensuojelulaitosten tekemät voitot. Kun tarve lastensuojelun sijaishuollolle kasvaa koko ajan, se on erittäin tuottoisa bisnes toimijoille. 

Lastensuojelun sijaishuollon laitospalveluiden markkinoistuminen on tehnyt sen, että yleishyödylliset toimijat ovat väistyneet koko ajan markkinoita valtaavien suurtoimijoiden tieltä. Yksityiset toimijat ovat enenevissä määrin pörssiyhtiöitä, joissa verorahat valut ties ja minne. On eettisesti kestämätöntä tuottaa haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten palvelut markkinoiden ehdoilla. Tämä on rakenteellinen ongelma, ei yksittäisten yksiköiden osoittelua. 

Suomessa lastensuojeluun käytetään lähes miljardi euroa. Tämä raha tulisi käyttää omana palveluna tuotettuun sijaishuoltoon, sillä se on eettisesti kestävää, halvempaa ja helpommin valvottavaa. Tuottamalla palvelut itse, säästämme rahaa ja säästynyt raha voidaan käyttää ennaltaehkäiseviin palveluihin, kuten perhetyöhön ja nuorisotyöhön. 

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöistä joka seitsemännellä ylittyy lakisääteinen asiakasmäärä. Lapset ja nuoret myös tuovat esiin, että heidän sosiaalityöntekijä vaihtuu tiuhaan ja osa ei tapaa omaa vastuusosiaalityöntekijäänsä riittävän usein. Lasten edun ja lasten oikeuksien toteutumiseksi on sosiaalityöntekijöiden työolojen oltava sellaisia, että työssä viihdytään ja työsuhteet ovat vakaita. Lasten oikeudet eivät voi toteutua bisneksen ehdoilla.