Suomen tärkeimmät vaalit käydään nyt

Julkaistu Kansan Uutisissa 11.12.2021

Suomen tärkeimmät vaalit käydään nyt

23.1.2022 käydään hyvinvointialueen vaalit, joissa valitaan hyvinvointialueen valtuuston päättäjät. Nämä päättäjät päättävät sosiaali-ja terveyspalveluiden, sekä palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. He päättävät miten ja kuka sote- ja palo- ja pelastustoimen palvelut tuottaa. Lainsäädäntö antaa reunat, mutta valtuustoilla on paljon päätösvaltaa meidän kaikkien tarvitsemista palveluista. Uusilla valtuustoilla on edessä työ paitsi palveluiden järjestämisen suhteen, mutta myös politiikan suhteen.

Erityisen tärkeänä pidän ensimmäistä valtuustokautta ja valtuustotyön ensimetrejä jolloin pitkälti päätetään toimintatavoisto jotka luovat toimintakulttuuria. Helpompaa on rakentaa hyvä alusta alkaen, kun lähteä korjaamaan sotkuja. Siksi on erittäin tärkeää, että mukana päätöksenteossa on ihmisiä jotka haluavat edistää palveluiden käyttäjien osallisuutta ja jotka haluavat avointa ja kaikki mukaanottavaa päätöksentekoa. Tarvitaan päättäjiä jotka laittavat etusijalle ihmisten hyvinvoinnin, ei hoivabisneksen etuja. Uuden hyvinvointialueen tehtävä on
ratkaista koronan aiheuttama sosiaalinen ja terveydellinen hyvinvointivelka. Samalla kun sote-alan henkilökunta väsyy, eläköityy ja vaihtaa töitä. Yhdistelmä vaatii päättäjiltä paljon näkemyksellisyyttä ja istumalihaksia.

Tämän tiedon valossa pidän surkeana miten vähän näistä vaaleista mediassa keskustellaan. Eikä valtionhallinnon taholta ei ole näköpiirissä mitään yleistä tiedotuskampanjaa vaaleista. Kaikki on jätetty puolueiden ja ehdokkaiden harteille. Aivan sietämätöntä, että historialliset vaalit hoidetaan valtion taholta näin heikolla viestinnällä. Samaan aikaan kun vuodesta toiseen esimerkiksi kuntavaalien äänestysprosentti on laskenut laskemistaan, ei osata näihin vaaleihin valtionhallinnossa varautua. Hirvittää ajatellakin miten alas äänestysprosentti voi näissä vaaleissa mennä. Demokratia, jossa yhtenä osana on vaalit, on meidän kaikkien yhteinen etu ja yhteinen asia. Sen eteen pitää tehdä töitä, myös valtionhallinnossa.